პროდუქტის კატეგორიები
ფასით გაფილტვრა

დედა დაფები

ფილტი

დედა დაფები არის მთავარი ბეჭდური მიკროსქემის დაფა კომპიუტერში. დედა დაფა არის კომპიუტერის ცენტრალური საკომუნიკაციო ხერხემალი, დაკავშირების წერტილი.